Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

TẤM LÒNG NHÂN ÁI
Tuy Phước - Tiếp nhận ủng hộ chống dịch và tặng quà cho người dân vùng dịch

Tuy Phước - Tiếp nhận ủng hộ chống dịch và tặng quà cho người dân vùng dịch

Chiều 27.8, UBND huyện Tuy Phước đã tiếp nhận 20 triệu đồng từ Xí nghiệp Phước An (trực thuộc Công ty CP Xây dựng 47) ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.