Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Tin trong nước
Nam giới làm giáo viên mầm non: Xóa bỏ định kiến

Nam giới làm giáo viên mầm non: Xóa bỏ định kiến

Theo các nhà quản lý giáo dục, cần thay đổi định kiến rằng nam giới làm giáo viên mầm non thì sẽ không chăm sóc, dạy dỗ chu đáo, an toàn cho trẻ em. Đặc biệt, cần khuyến khích nhiều hơn để nam giới mạnh dạn theo đuổi ngành này nếu họ thực sự yêu thích.