Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Hội Đồng Hương Bình Định | Người Bình Định

Bình Định Hôm Nay
03/01/2022 12:09
Tác giả: Vũ Việt Hùng

Ai về Bình Đnh xin mời
Trời Văn đất Võ một thời vang danh
Tây Sơn Vùng đất hùng anh.
Hòa bình dựng nước, chiến tranh quên mình.
Qui Nhơn thành phố nghĩa tình.
Tháp đôi là một công trình xa xưa.
Mũi Vĩ Rồng chịu nắng mưa.
Con dường Eo Gió xem chưa thỏa lòng.
Từ Tam Quan đến Cù Mông.
Nông thôn đổi mới nghe lòng thêm vui
Ai xa quê không bùi ngùi
Nhớ về Bình Định một thời.. đã qua.

Chia sẻ:
  • Bình luận
X Close

Vui lòng để lại thông tin của bạn

Tin liên quan